Εκτύπωση σώματος (εσωτερικές σελίδες) βιβλίου. Έλεγχος συμπτώσεων