Παραλαβή του βιβλίου

Ουφ, και η παραλαβή του βιβλίου.