Δημοσιεύσεις / Publications

Παραγωγή θεμάτων κατά παραγγελία για περιοδικά, επιχειρήσεις ή κοινοφελείς οργανισμούς προσεγγίζοντας με καλλιτεχνική ευαισθησία και δημιουργικότητα δραστηριότητες, θέματα και πρόσωπα της επικαιρότητας, θρησκευτικές εκδηλώσεις, έθιμα και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις | Selected publications