Θρησκεία και Παράδοση | Religion and Tradition

Η ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση και λατρεία αποτελούν σπουδαία κεφάλαια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Διαμορφώνουν τα ήθη, τα έθιμα και την καθημερινή ζωή, και επηρεάζουν όλη την καλλιτεχνική και πνευματική έκφραση.

Επιλεγμένες εργασίες αυτής της κατηγορίας Selected works in this category

 

Ο Άθωνας από καράβι
Αη Γιώργης Κουδουνάς, Πρίγκηπος, Κωνσταντινούπολη
Άγιον Όρος, Κοινωνία Μοναχών (1991-97), Τα χρόνια της αθωότητας